Ford personeelscondities

03/12/2019

De Limburgse Ford verdelers willen u er graag attent op maken dat een groot aantal van de voormalige Ford Genk personeelsleden en bij uitbreiding hun familieleden nog steeds recht hebben op Ford personeelscondities.

Bovendien komen zij ook in aanmerking voor een hele reeks van speciale acties per model.

Wie kan hiervan genieten :

  • Alle huidige personeelsleden van Ford Lommel en Brussel, gepensioneerde personeelsleden, voormalige Ford Genk personeelsleden voor zover ze het recht op personeelscondities behielden*. 

  • Familieleden van de rechthebbende* Ford personeelsleden, namelijk : echtgenoot, echtgenote, weduwnaar en weduwe, partners met samenlevingscontract, kinderen en kleinkinderen, broers en schoonbroers, zusters en schoonzusters. *het al of niet recht hebben op aankoop aan personeelscondities kan enkel bevestigd worden door de personeelsdienst van Ford Brussel en Ford Lommel. Zij kunnen het gerechtigde personeelslid en hun familie een geldig personeelsattest nodig voor de aankoop van een voertuig afleveren.